De vakbond, iets voor jou?

Wedstrijdreglement “Is de vakbond iets voor mij?”

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (hierna ‘ACLVB’) gevestigd te Koning Albertlaan 95, 9000 Gent.
 2. De wedstrijd start op 5 november 2018 en duurt 60 dagen.
 3. Aan deze wedstrijd kan iedere persoon vanaf 18 jaar oud, die in België woont, deelnemen met uitzondering van de personeelsleden van ACLVB, van zijn partners, van zijn reclameagentschappen en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd. 
 4. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer de test “Is de vakbond iets voor mij?” succesvol doorlopen. De uiteindelijke winnaar is de deelnemer die vervolgens de schiftingsvraag correct kan beantwoorden of die het juiste antwoord het dichtst benadert.
 5. De prijs omvat een overnachting voor twee personen in een luxehotel in Barvaux. Deze prijs kan niet in geld worden omgezet of worden overgedragen aan derden. ACLVB kan op elk ogenblik de inhoud van de prijs wijzigen.
 6. De winnaars worden bekend gemaakt via e-mail.
 7. De uitslag van een wedstrijd is bindend. De beslissing aangaande de aanduiding van de winnaars is definitief en onherroepelijk.
 8. ACLVB kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer, in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 9. ACLVB is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen door het winnen van de prijs of de deelname aan de wedstrijd.
 10. ACLVB behoudt zich het recht om over de winnaars te communiceren.
 11. Door deel te nemen aan de wedstrijd en opt-in aan te vinken geeft de deelnemer uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door ACLVB in het kader van deze wedstrijd. De verzamelde persoonsgegevens zijn enkel voor gebruik door ACLVB en worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming.

  Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt de deelnemer over de mogelijkheid om de verstrekte gegevens na te kijken, te corrigeren of te wijzigen, te laten overdragen of te laten wissen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag vergezeld van een bewijs van identiteit te doen naar dpo@aclvb.be.
 12. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de deelnemer zonder enig voorbehoud akkoord met voorliggend wedstrijdreglement.
 13. ACLVB kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.